Når sprogvurderingen viser, at der er brug for særlig indsats

Hvad vil det sige at placere sig i særlig indsats

De fleste børn, der placeres i Særlig indsats, scorer lavt i alle deltest, der indgår i enten Talesproglige færdigheder, Før-skriftlige færdigheder eller begge, men der kan også være forskel i scoren fra deltest til deltest. Her kan sprogvurderingen give det pædagogiske personale og børnehaveklasselederne et mere detaljeret indblik i, indenfor hvilke sproglige dimensioner barnet har brug for mest støtte til at udvikle sproget.

Nogle af de børn, der placeres i Særlig indsats, kan have sproglige vanskeligheder, der kræver behandling af en specialist.
Her anbefales det derfor, at den lokale talepædagog/skolepsykolog konsulteres i forbindelse med en egentlig udredning og planlægningen af den efterfølgende indsats.

Børn med sproglige vanskeligheder kan også have andre problemer. Vær derfor opmærksom på, at en meget lav score i sprogvurderingen også kan være et symptom på andre udviklingsproblemer som fx generelle indlæringsproblemer eller autisme. Ved mistanke om at dette kan være tilfældet, bør den lokale talepædagog eller skolepsykolog ligeledes kontaktes.

Vejledning til Sprogvurdering 3-6 findes på Hjernen&Hjertet under Sprogvurdering 3-6/Hjælp