Sproglige praksisformer dagtilbud/forældre

Hvordan kan der hjælpes i dagtilbud?

Sprog tilegnes i naturlige samspilssituationer, hvor fællesskabet er det bærende.

For at barnet i sprogvanskeligheder kan udvikle sig og være en del af fællesskabet i hjemmet og institutionen, må der i hverdagens samvær være opmærksomhed på, at den voksne:

  • samtaler med barnet, frem for at tale til det
  • udvider barnets sproglige udspil
  • tager udgangspunkt i det, barnet er optaget af
  • udnytter hverdagens rutiner (at vide på forhånd, hvad der skal ske, tale om det, der er sket, gentagelser og omskrivelser
  • kommenterer mere end at spørge
  • er nærværende og lyttende

Nogle gange kan der være brug for, at dette arbejde tilrettelægges som systematiske aktiviteter

Logopæden samarbejder vejledende i opgaven med at finde det særlige, der skal til i det almene tilbud, for at det enkelte barn kan være deltagende og i læring.