Dialogisk læsning for forældre

I stedet for en traditionel oplæsning hvor børnene kun lytter, betyder den dialogiske læsning, at den voksne læser på en måde, der skaber mere sprogligt samspil med børnene. Ved at stille spørgsmål og engagere børn under læsningen bliver børnene udfordret, hvilket resulterer i, at børn udvikler flere sproglige færdigheder.
Dialogisk læsning kan inddeles i tre dele, som er før læsning, under læsning og efter læsning.


Kilde: Sprogpakken