Det tilbyder psykologerne og de psykologiske pædagogiske konsulenter

Hvis forældre, lærer eller pædagog over tid observerer et barn, der ikke trives, eller hvis udvikling ikke er som den burde være, kan psykologerne/ de psyk. pæd. konsulenter bidrage.
Psykologerne /de psyk. pæd. konsulenter arbejder med rådgivning, vejledning og udredning af børn og unge mellem 0 og 18 år, der har særlige behov.
Det kan dreje sig om børn og unge, hvor der er bekymringer for deres sproglige udvikling, sanse-motoriske udvikling, indlæringsevne, adfærd, trivsel samt samspil mellem børn og voksne.
Det kan også dreje sig om børn og unge med forskellige former for funktionsnedsættelser eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
Psykologerne bidrager med at tilpasse den specialpædagogiske indsats – herunder inklusion – i institution og skole, i overensstemmelse med barnets funktionsniveau og udviklingsmuligheder.