Opmærksomhedspunkter vedr. tosprogede

Forhold indenfor kategorierne fonologi, morfologi og syntaks af særlig betydning for børn, der lærer flere sprog:

 • Fonologi:
  • Tosprogede børn skal forholde sig til to eller flere forskellige lydsystemer
  • Det er forventeligt, at der sker en forsinkelse i simultant tosprogede børns evne til at skelne lyde, idet de skal forholde sig til flere forskellige lyde samtidig sammenlignet med etsprogede børn
  • Overensstemmelser og forskelle i sproglyde mellem modersmål og andetsprog er af betydning for barnets udtale
  • Udtaleafvigelser kan være et udtryk for transfer fra modersmålet. Det er dog vigtigt ikke pr. automatik at tilskrive tosprogethed årsagen til udtalevanskeligheder
  • Modersmålet er en vigtig indikator i forhold til afdækning af eventuelle generelle udtaleproblemer
 • Morfologi:
  • Et grundlæggende karakteristika ved sprog er, hvorvidt det overvejende er analytisk eller syntetisk:
   • Et analytisk sprog udtrykker grammatiske betydninger ved at kombinere ord (fx vietnamesisk).
   • Et syntetisk sprog udtrykker grammatiske betydninger ved bøjning af ord (fx tyrkisk)
  • Dansk placerer sig midt på skalaen.
   • De store forskelle i sprogs morfologiske systemer spiller ind på andetsprogs-tilegnelsen, hvor transfer fra modersmålet ofte vil forekomme
 • Syntaks 
  • Den almindelige ordstilling varierer fra sprog til sprog:
   • SVO-opbygning (subjekt-verbum-objekt) er kendetegnende for bl.a. dansk, vietnamesisk og thai (Ex. Pigen-spiser-æblet)
   • SOV-opbygning (subjekt-objekt-verbum) er kendetegnende for bl.a. tyrkisk (Ex. Æblet-pigen-spiser)
   • VSO-opbygning (verbum-subjekt-objekt) er kendetegnende for bl.a. hindi (Ex. Spiser-pigen-æblet)
  • Modersmålets syntaks spiller naturligvis ind på barnets intersprog, hvor transfer fra sætningsopbygning på modersmålet ofte vil forekomme.