Milepæle i læsning i udskolingen

  • Eleven læser nu med udbytte såvel skønlitterære bogserier i større omfang som faglige tekster og kan anvende læsefærdigheden til forskellige formål.
  • Eleven læser meget – læser i alle fag.
  • Eleven læser forskellige genrer med solidt kendskab til forskellige genrers særlige kendetegn og karakteristika.
  • Eleven læser tekster, der gør både personer og miljøer levende.
  • Eleven læser med eftertanke, læser analyserende og vurderende.
  • Eleven overvåger nu i endnu højere grad sin egen læsning, forholder sig metakognitivt til, om noget eventuelt bør læses igen eller endda læses i langsommere tempo.
  • Eleven maget nu især at læse flere bøger parallelt.
  • Eleven mestrer dybde- og overblikslæsning: Eleven kan i en allerede læst tekst hurtigt få fat på nøglerne til tekstens indhold og struktur.
  • Eleven mestrer nu læseteknikkerne: Overblikslæsning, søgelæsning, skimmelæsning og dybdelæsning, nærlæsning.

Reference:” Læseudvikling: Bogen om ny LUS”, Birgitta Allard, Bo Sundblad, Alinea 2001.