Læsning i udskolingen


I udskolingen bygges der oven på de læsefærdigheder og kompetencer som eleven har opnået på mellemtrinnet.
Ved overgangen fra mellemtrin til udskoling oplever mange børn, at læsekravene og læsemængden stiger. Der skal nu læses tekster i næsten alle fag, og arbejdet med læseforståelse, læsehastighed og faglig læsning er nu en integreret del af alle fag – ikke blot dansk.
Den tekstmængde eleven får læst, udelukkende ved at læse i skolen, er ikke tilstrækkelig til at udvikle et godt læsestandpunkt. Der skal fortsat læses i fritiden derhjemme, da læsetræning stadig er vigtig.