Læseprøven i 9. klasse

Ved prøven i læsning prøves eleverne i deres læsekompetence, som den er beskrevet i Fælles Mål:

”Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst”.

Eleverne skal anvende forskellige læsemåder, læseteknikker og læseforståelsesstrategier for hurtigt og hensigtsmæssigt at kunne løse opgaverne. Opgaverne kræver forskellige læseteknikker- som fx at skimme, punktlæse, nærlæse.

Eleverne skal i læseprocessen være i stand til at:

  • søge efter informationer i en tekst
  • afgøre hvordan en tekst skal læses
  • læse hurtigt og sikkert
  • anvende ord og udtryks betydning til at forstå komplekse tekster
  • sammenfatte informationer fra forskellige elementer i tekster.

Ved prøven i læsning vurderes elevernes læsekompetence (læseforståelse og læsehastighed) i forhold til forskellige typer af tekster. Læseprøven varer 30 minutter.

Læseprøven er baseret på, at eleverne læser regelmæssigt, og det anbefales, at eleverne læser mindst 10 sider om dagen igennem hele deres skoletid og får undervisning i bl.a. læseformål, læseforståelsesstrategier og hastighed.

Prøven i læsning består af 5 tekster med tilhørende opgaver. Teksternes sammensætning kan fx være:

  • En brochure eller offentlige informative tekster (pjece, køreplan)
  • En opinionstekst (essay, klumme, leder, kronik, læserbrev, erindring)
  • En faglig tekst – fx en artikel
  • En fortælling (eventyr, myte, sagn)
  • En nyskrevet fiktiv tekst (novelle).