Læsehastighed i udskolingen

Efterhånden som elevens læsning bliver mere sikker skal elevens læsehastighed også øges. Sikkerhed kommer altid før hastighed, men hastighed spiller en væsentlig rolle i takt med, at læsemængden øges i flere fag.

Hvor hurtigt bør eleverne kunne læse?

I undervisningsvejledningen i Fælles Mål findes en oversigt, som kan bruges som rettesnor for udviklingen af stillelæsning, den læsning som foregår inde i hovedet på eleven.

Stillelæsningshastighed – alderssvarende tekst:

6.klasse         200 ord pr. minut

9.klasse         250 ord pr. minut

Stillelæsningshastighed – fagtekst:

4.klasse         100 ord pr. minut

6.klasse         140 ord pr. minut

9.klasse         170 ord pr. minut

Oplæsningshastighed:

Læseforskeren Rasinski har udarbejdet et skema, der kan vise progressionen i forventet antal oplæste ord pr. minut.

Tallene skal forstås sådan, at hver gang man begynder på et nyt klassetrin, stiger teksternes sværhedsgrad, så derfor ser man et fald i antal ord pr. minut ved begyndelsen af skoleåret. Ligger en elev langt under, er der risiko for, at han/hun ikke udvikler sig til at blive en flydende læser, og man bør kontakte skolens ressourcepersoner for hjælp.

Forventet antal oplæst ord pr. minut

Efterår          Vinter            Forår

6.klasse         90-140           100-150         110-160

7.klasse         100-150         110-160         120-170

8.klasse         110-160         120-180         130-180

Tommelfingerregel for oplæsning:

Godt på vej mod flydende læsning 80 ord pr. minut
Flydende læsning 100 ord pr. minut
Flot flydende læsning 120 ord pr. minut

Reference: ”Flydende læsning i praksis”, Gertrud Brandt, Akademisk Forlag 2012.