Faglig læsning i udskolingen

I udskolingen spiller den faglige læsning fortsat en stor rolle. Eleverne anvender nu i høj grad læsning som middel til at opnå viden og bruger læsning for at lære.

Fagteksterne møder eleverne nu i matematik, historie, fysik/kemi, biologi, geografi, kristendomskundskab, idræt. Men eleverne møder også masser af fagtekster i hverdagen, når de skal læse busplaner, brochurer, menukort, manualer og spilleregler.

Den faglige læsning stiller krav til den bevidste læser om at:

 • Bruge sin baggrundsviden- tænke over hvad man ved om emnet på forhånd.
 • Forholde sig metakognitivt til teksten- sammenholde det man ved på forhånd med ny viden. Vær bevidst om, hvad man kan og ikke kan, hvad man vil lære og hvordan.
 • Være aktiv i læseprocessen- stille spørgsmål til sig selv mens man læser.
 • Mestre fleksible læsestrategier- vide at forskellige slags tekster båden kan og skal læses på forskellige måder.

Læseformål:

Før selve læsningen begynder, er det vigtigt, at eleven tænker over: Hvorfor skal jeg læse dette?

Skal jeg læse for at:

 • Lære?
 • Gøre noget (følge en opskrift, arbejdsbeskrivelse eller instruktion)?
 • Opleve?

I faglig læsning er formålet at læse for at lære. Før selve læsningen begynder, er det derfor hensigtsmæssigt, at eleven:

 • Skaffer sig overblik over stoffet – ser på overskrifter, afsnit, billeder, grafer.
 • Tænker over hvad hun/hun ved om emnet fra tidligere- baggrundsviden.
 • Arbejder med forforståelsen- kombinerer tidligere viden med ny viden.
 • Under og efter selve læsningen er det vigtigt, at eleven stiller spørgsmål og organiserer sin viden.

Reference: ”At læse for at lære”, Gerd Fredheim, Gyldendal 2007