Fælles mål for læsning i udskolingen

Fælles Mål efter 9.klasse:

Kompetenceområde: Læsning:

Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst.

Blandt færdigheds- og vidensmålene efter 9.klasse finder vi:

  • Eleven kan skaffe sig overblik over multimodale teksters opbygning.
  • Eleven kan afgøre hvordan en tekst skal læses.
  • Eleven har viden om genretræk og multimodalitet.
  • Eleven har viden om førlæsestrategier.
  • Eleven kan variere læsehastighed bevidst efter læseformål og ordkendskab i teksten.
  • Eleven kan læse komplekse danske og lånte ord hurtigt og sikkert.
  • Eleven kan læse komplekse tekster hurtigt og sikkert.
  • Eleven kan sammenfatte informationer fra flere tekster.
  • Eleven har viden om sammenhæng mellem tekst og kontekst.