Læsning på mellemtrinnet

På mellemtrinnet bygges der oven på de læsefærdigheder og kompetencer som eleven har opnået i indskolingen. For de fleste elever sker der det, at læsefærdighederne konsolideres og automatiseres på mellemtrinnet. Det betyder, at selve den tekniske afkodning kræver mindre energi og læsningen bliver nu generelt mere sikker, præcis og hurtigere.
Den tekstmængde eleven får læst, udelukkende ved at læse i skolen, er ikke tilstrækkelig til at udvikle et godt læsestandpunkt. Der skal også læses i fritiden derhjemme, da læsetræning fortsat er vigtig.