Læsehastighed på mellemtrinnet

Efterhånden som elevens læsning bliver mere sikker skal elevens læsehastighed også øges. Sikkerhed kommer altid før hastighed, men hastighed spiller en væsentlig rolle i takt med, at læsemængden øges i flere fag.

 
Hvor hurtigt bør eleverne kunne læse?

I undervisningsvejledningen i Fælles Mål findes en oversigt, som kan bruges som rettesnor for udviklingen af stillelæsning, den læsning som foregår inde i hovedet på eleven.

 
Stillelæsningshastighed – alderssvarende tekst:

2.klasse         100 ord pr. minut

4.klasse         150 ord pr. minut

6.klasse         200 ord pr. minut

9.klasse         250 ord pr. minut

 
Stillelæsningshastighed – fagtekst:

2.klasse         60 ord pr. minut

4.klasse         100 ord pr. minut

6.klasse         140 ord pr. minut

9.klasse         170 ord pr. minut

 
Oplæsningshastighed:

Læseforskeren Rasinski har udarbejdet et skema, der kan vise progressionen i forventet antal oplæste ord pr. minut.

Tallene skal forstås sådan, at hver gang man begynder på et nyt klassetrin, stiger teksternes sværhedsgrad, så derfor ser man et fald i antal ord pr. minut ved begyndelsen af skoleåret. Ligger en elev langt under, er der risiko for, at han/hun ikke udvikler sig til at blive en flydende læser, og man bør kontakte skolens ressourcepersoner for hjælp.

 
Forventet antal oplæst ord pr. minut

Efterår          Vinter            Forår

2.klasse         30-80             50-100           70-130

3.klasse         50-110           70-120           80-140

4.klasse         70-120           80-130           90-140

5.klasse         80-130           90-140           110-150

6.klasse         90-140           100-150         110-160

7.klasse         100-150         110-160         120-170

8.klasse         110-160         120-180         130-180

 
Tommelfingerregel for oplæsning:

Godt på vej mod flydende læsning 80 ord pr. minut

Flydende læsning 100 ord pr. minut

Flot flydende læsning 120 ord pr. minut

Reference: ”Flydende læsning i praksis”, Gertrud Brandt, Akademisk Forlag 2012.