Læseforståelsesstrategier

Brugen af læseforståelsesstrategier kan fx indebære, at eleven forsøger at forudsige indholdet i teksten, stiller sig selv spørgsmål undervejs i læsningen, danner visuelle forestillinger med udgangspunkt i teksten, opsummerer tekstens indhold med egne ord, drager slutninger og anvender den viden som han/hun har i forvejen.

Den norske læseforsker Ivar Bråten inddeler læseforståelsesstrategierne i 4 hovedkategorier:

– Hukommelsesstrategier
– Organiseringsstrategier
– Elaboreringsstrategier
– Overvågningsstrategier

Hukommelsesstrategier bruges for at repetere eller gentage information i teksten- fx ved at finde nøgleord, lave resume eller lave understregninger.

Organiseringsstrategier bruges for at ordne og gruppere information – fx ved at lave begrebskort, kolonnenotater, venn-diagram, handlingsbro.

Elaboreringsstrategier bruges for at sætte den nye viden fra teksten i relation til det som læseren allerede ved. Det indebærer, at man sammenligner det nye med noget man kender fra før, man trækker på sin forhåndsviden og personlige erfaringer.

Overvågningsstrategier bruges for at tjekke eller evaluere læsningen- fx ved at spørge sig selv om man virkelig forstår det læste – eller om man har brug for at læse et afsnit igen, at sænke tempoet eller for at organisere teksten.

Reference: ”Leseforståelse – lesing i kunnskapssamfunnet, teori og praksis”, red. Ivar Bråten, Akademisk Forlag 2007.