Inspiration til 5.-6. klasse

Læsning

Eleverne læser dagligt i multimodale tekster. Anvend fx et læsebarometer, så elever selv følger med i, hvor meget de læser.
Se ex på læsebarometer til 5. og 6. klasse her:
Læsebarometer for 5. klassetrin og
Læsebarometer for 6. klassetrin

Eleverne arbejder med at gøre deres læsning flydende ved at gentage læsning af en tekst. Når eleverne mestrer flydende læsning, vil deres oplæsning være præcis, hurtig og udtryksfuld.

Eleverne arbejder med læseforståelsesstrategierne: at forudsige, at stille spørgsmål, at afklare svære ord og at opsummere. Her kan du finde lærervejledning og gratis undervisningsmateriale til undervisning i de fire læseforståelsesstrategier med metoden strukturerede tekstsamtaler (velegnet til 5. og 6. klasse): Strukturerede samtaler og lærervejledningen finder du her.

Se eksempler på (med små filmklip), hvordan du kan undervise i faglig læsning og læseforståelse.

Få gode råd til læsning i skolens fag:
Læsning i fagene

Eleverne lærer om de mest almindelige genrer og at anvende grafiske modeller som redskab til at skabe sig overblik over teksten. Der er særlig fokus på kommenterende og forklarende tekster. Se beskrivelse af forklarende tekster og forslag til undervisning: Fokus på forklarende tekster

Anvend årsag-følgekort som redskab til at forstå og skrive forklarende tekster. Se eksempel her og undervisningsforløb her.

Anvend Venn-diagram og argumentationsmodel som redskab til at forstå og skrive argumenterende tekster. Se eksempler på undervisningsforløb og grafiske modeller.

Se eksempel på hvordan eleven kan blive bevidst om sin egen læreproces her:
Læsestrategier

Fremstilling

Eleverne skriver ofte i forskellige fag og i forskellige genrer. Her finder du eksempler på undervisning i faglig skrivning:  Informerende tekster

Et godt materiale til at lære eleverne genreskrivning: HAPS 1, Trine May, Susanne Arne-Hansen, Gyldendal Uddannelse

Eleverne arbejder med at skrive dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter.

Se undervisningsforløb og find redskaber om fremstilling.

Stavning

Eleverne arbejde med ords bøjning, sikker stavning og tegnsætning.