Inspiration til 3.-4. klasse

Læsning:

Eleverne læser meget og dagligt i multimodale tekster. Hvis teksten skal bruges til selvstændig læsning, må eleven kunne læse mindst 90% af ordene uden at skulle stave, gerne 94%.

Lad eleven selv lave regnskab over, hvor meget der læses. Find et læsebarometer til 4. klasse her

 

Se eksempler på undervisningsforløb i læsning i 3. og 4. klasse:
Dansk 3.-6. klasse

Eleverne arbejder med før-, under- og efter læseforståelsesstrategier. Se forslag til arbejdet her:
Hvad er faglig læsning
eller Læseforståelsesstrategier i faglig læsning

 

Her finder du et skema til lærernotater om elevens brug af læseforståelsesstrategier:
Læseforståelsesstrategier

 

Find øvelser og inspiration til forløb i faglig læsning på Gyldendals portal: Faglig læsning i dansk

 

Eleverne arbejder med begrebskort og andre grafiske modeller:
fokus på notatteknikker og andre modeller og skabeloner (nederst på siden): undervis.dk/

 

I bogen ‘Flydende læsning’ af Jan Erik Klingenberg, Akademisk forlag, finder du 28 øvelser, som øver eleverne i at få flow i læsningen:
Den lille bog om flydende læsning

 

I bogen ‘Flydende læsning i praksis’ beskriver Gertrud Brandt, hvordan flydende læsning kan udvikles gennem gentagen læsning i klassen, med en læsemakker eller over for læreren. Akademisk forlag.
På bogens hjemmeside finder du registreringsark og tekster til at følge elevens læsning: under Downloads
Flydende læsning i praksis

 

Elevens bevidsthed om egen læsning 

Her finder du et eksempel på en elevlæselog. Læseloggen kan bruges til at give et godt billede af elevens læsevaner, ligesom den kan indgå i en løbende dialog med eleven om hans eller hendes læseudvikling:
Elev læselog

 

Tal med eleven om læsevaner med udgangspunkt i skemaet her:
Læsevaner