Faglig læsning på mellemtrinnet

På mellemtrinnet spiller den faglige læsning en stor rolle. Eleverne anvender nu i højere grad læsning som middel til at opnå viden og bruger læsning for at lære.

Fagteksterne møder eleverne nu i matematik, historie, natur/teknologi, kristendomskundskab, madkundskab. Men eleverne møder også masser af fagtekster i hverdagen, når de skal læse busplaner, brochurer, menukort, manualer og spilleregler.

Den faglige læsning stiller krav til den bevidste læser om at:

– Bruge sin baggrundsviden- tænke over hvad man ved om emnet på forhånd.
– Forholde sig metakognitivt til teksten- sammenholde det man ved på forhånd med ny viden. Vær bevidst om, hvad man kan og ikke kan, hvad man vil lære og hvordan.
– Være aktiv i læseprocessen- stille spørgsmål til sig selv mens man læser.
– Mestre fleksible læsestrategier- vide at forskellige slags tekster båden kan og skal læses på forskellige måder.

 
Læseformål:

Før selve læsningen begynder, er det vigtigt, at eleven tænker over: Hvorfor skal jeg læse dette?

Skal jeg læse for at:

– Lære?
– Gøre noget (følge en opskrift, arbejdsbeskrivelse eller instruktion)?
– Opleve?

I faglig læsning er formålet at læse for at lære. Før selve læsningen begynder, er det derfor hensigtsmæssigt, at eleven:

– Skaffer sig overblik over stoffet – ser på overskrifter, afsnit, billeder, grafer.
– Tænker over hvad hun/hun ved om emnet fra tidligere- baggrundsviden.
– Arbejder med forforståelsen- kombinerer tidligere viden med ny viden.
– Under og efter selve læsningen er det vigtigt, at eleven stiller spørgsmål og organiserer sin viden.

Reference: ”At læse for at lære”, Gerd Fredheim, Gyldendal 2007.