Fælles mål for læsning på mellemtrinnet

I Fælles Mål er læsning et af kompetenceområderne.

Fælles Mål efter 4.klasse:

Kompetenceområde: Læsning:
Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelser og faglig viden.

Blandt færdigheds- og vidensmålene efter 4.klasse finder vi:

-Eleven kan strukturere sin baggrundsviden.
-Eleven kan formulere enkle læseformål.
-Eleven har viden om oplevelseslæsning og faglig læsning.
-Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet hurtigt og sikkert.
-Eleven kan anvende over- og underbegreber til at skabe sammenhængende forståelse af teksten.
-Eleven har viden om læseforståelsesstrategier.

Opmærksomhedspunkt efter 4.klasse: Eleven kan læse tekster med et velkendt fagligt indhold med ca. 120 ord/minuttet.
Fælles Mål efter 6.klasse:
Kompetenceområde: Læsning:

Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge.

Blandt færdigheds- og vidensmålene efter 6.klasse finder vi:

-Eleven kan sammenholde teksters formål og indhold med læseformål.
-Eleven kan læse ukendte ord ved umiddelbar genkendelse af de mest almindelige orddele.
-Eleven har viden om ord og udtryk, der forklarer nyt stof.
-Eleven kan gengivehovedindholdet af fagtekster.
-Eleven har viden om fagteksters struktur.
-Eleven kan vurdere teksters perspektiv på et emne.

Opmærksomhedspunkt efter 6.klasse: Eleven kan opdage egne forståelsesproblemer og anvende relevante strategier til at afhjælpe dem og få overblik over teksten (fx afklare ukendte ords betydning, anvende grafiske modeller eller stille spørgsmål til tekstens indhold).