Milepæle for læsning efter 2. klasse

  • For eleven er det det meningssøgende, der er vigtigst. Eleven opsøger tykkere bøger og fokuserer meget på det enkelte ord for at forstå handlingen. Eleven stopper jævnligt op for at tænke over meningen. Læsningen er koncentreret og omhyggeligt. På dette tidspunkt veksler eleven ofte mellem at læse sværere og energikrævende tekster og gå tilbage til lettere og kendte bøger.
  • Eleven er nu i stand til at læse en lettere ukendt tekst helt selvstændigt og kan læse 3-4 ord sammenhængende, i modsætning til at fokusere på et ord af gangen. Læsningen er endnu ikke flydende og der skal fortsat læses højt, da dette fremmer forståelsen. Det er særlig vigtigt på dette trin at finde velegnede bøger, så læselysten