Milepæle for læsning efter 1. klasse

  • Eleven anvender nu bogstavernes lyde mere effektivt, men ikke flere end højst nødvendigt. Barnet læser små bøger, som interesserer. Interessen letter afkodningen og stimulerer læseglæden. For svære bøger ødelægger læselysten. Barnet læser højt. Det fremmer forståelsen
  • Eleven bruger bogstavernes lyde til at skrive små tekster med og kommunikerer altså via skriftsproget. Dette trin kan komme tidligere, da mange elever skriver sig ind i læsningen.
  • Eleven kan nu selv læse små lette tekster fra kendte sammenhænge. Der er stor fokus på bogstaver og lyde. Teksten bruges mere end billederne. Lydstrategien er ofte meget dominerende og læsningen er langsom og omhyggelig.
  • Eleven er i stand til at bruge forskellige strategier (billedstrategi, kendte ordbilleder, lyd og – staveteknik, forforståelse, kvalificerede gæt mm) Arbejdsbesparende metoder anvendes. Det betyder, at eleven måske kun staver eller lyderer første del af ordet, hvorefter forståelsen er der. Læsningen er ofte meget energikrævende. Eleven anvender alle de metoder, som voksne ubevidst bruger, når de læser