Læsning i 1. og 2. klasse

I 1. og 2. klasse bygges der videre på arbejdet med udvikling af elevernes tale- og skriftsprog og forståelse af talt og skrevet sprog, som er påbegyndt i Børnehaveklassen.

Der lægges vægt på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder, og eleverne skal derfor i den daglige undervisning indgå i skriftsproglige sammenhænge, hvor de lærer at læse og skrive. Eleverne skal i arbejdet med at udvikle deres læsning og skrivning stifte bekendtskab med mange forskellige typer af tekster og genre.

Eleven skal blive i stand til at læse teksterne selvstændigt med brug af forskellige strategier. Læsning og skrivning er parallelle processer. Eleverne udvikler deres skrivefærdigheder ved også at læse og deres læsefærdigheder ved også at skrive. I den første læseundervisning undervises der i læsestrategier. Der findes en række forskellige strategier, som eleven skal kende og benytte sig af. Eleven skal så hurtigt som muligt lære at forbinde bogstav og lyd. Endvidere arbejdes der med elevens læseforståelse og med læsning som en aktiv, meningssøgende proces.

  • Afkodningsstrategier anvendes med den hensigt at genkende det enkelte ord. Der kunne være tale om lydstrategier, visuelle strategier og meningsstrategier.
  • Læseforståelsesstrategi er en mental aktivitet, som læseren sætter i værk for at forstå en tekst før, under og efter læsning. Den gode læser anvender ubevidst en række forståelsesstrategier ved læsning af en tekst: Det kan være at aktivere sin baggrundsviden, at stille spørgsmål til teksten, at anvende sin viden om teksttypen for derved lettere at kunne forstå den sproglige opbygning og koblingerne i teksten.

I Fælles Mål er læsning et af kompetenceområderne.

Inspiration

Læseplan for faget dansk