Inspiration til 1. og 2. klasse

Sproglig opmærksomhed

Lydmetoden 
Lydmetoden er et fast element i undervisningen. Brug 15 – 20 minutter hver dag på leg, aktiviteter og øvelse med sproglig opmærksomhed, bogstaver/lyde og bogstav-lydkombinationer og at samle lyde til ord (syntese) og at dele ord i lyd og bogstaver (analyse af ord) indtil eleverne kan læse lydrette (fx tobus og sofa) og almindelige ikke-lydrette ord på én og to stavelser (fx pige og komme).

I løbet af perioden skal eleverne arbejde med bogstavernes mest almindelige betingede udtaler, fx udtales bogstavet i med en e-lyd i ordet til. Viden om de betingede udtaler behøver eleverne ikke at kunne formulere selvstændigt, men de skal efterhånden anvende disse udtaler under læsning af nye ord.

Bogstaver 
Eleverne lærer eller repeterer de 3 alfabeter, dvs. bogstavernes navn, form og lyd.

Konkrete øvelser til at træne delfærdigheder i læsning 
Se forslag til aktiviteter i :
Vejledning til Læseevaluering på begyndertrinnet fra s. 41.
Vejledning til Ordlæseprøve 1-2 (Hogrefe psykologiske forlag) s. 86.

Læsning

Afkodning
Skriftligt materiale til at øve analyse og syntese af bogstaver og lyde:
Sabelkatten

De to elevhæfter “Elementær ordlæsning 1 og 2”. Lene Møller. Hogrefe, psykologisk forlag. I 1 træner eleven ord med to og tre bogstaver og i 2 træner eleverne at kunne læse et hvilket som helst lydnært ord på højst 6 bogstaver.

Hæfte 1
Hæfte 2

I vejledningen til Ordlæseprøve 1-2 fra Hogrefes Forlag, finder du en oversigt over, hvordan eleverne lærer elementær ordlæsning og udbygget ordlæsning (s. 74 og frem).

Gyldensdals portal: Dansk til indskolingen

Find dine elevers lixtal med bogen “Læsemåleren” af Jørgen Frost, Gyldendals forlag

Sammen om læsning i 1. klasse – READ 1. klasse har til formål at styrke børns sprog og læsning (Projekt READ, Aarhus Kommune)

READ skal ses som et supplement til den læseindsats, der allerede foregår i skolen. Formålet er, at styrke børnenes sprog og læsning gennem et øget fokus på forældreinddragelse.

I 1. klasse er det primært barnet, der læser for forældrene, men forældrene læser også stadig højt for barnet.

Der findes film, vejledninger og pjecer på siden på dansk og andre sprog (arabisk, farsi, somalisk, tyrkisk, engelsk, pashto, polsk, rumænsk og vietnamesisk).

Sammen om læsning i 2. klasse – READ 2. klasse har til formål at styrke børns sprog og læsning (Projekt READ, Aarhus Kommune)

Der findes film, vejledninger og pjecer på siden på dansk og andre sprog (arabisk, farsi, somalisk, tyrkisk, engelsk, pashto, polsk, rumænsk og vietnamesisk).

Egnede tekster til at øve afkodning
Ord- og tekstvalg skal primært være lydrette ord i starten af perioden, så eleverne kan opnå succes ved at udnytte deres bogstav-lyd kendskab. Fx tekster fra:

Søren og Mette-bøgerne

Dingo-serien

Find meget lette, lydrette frilæsningsbøger her:
Alinea
Gyldendal – Det blå hus

Tekstforståelse

Arbejd med teksters fortællestruktur, fx med støtte af ”fortællebroen”.

Skriv med handlingsbro og stikord (kræver Uni login)

Arbejd med at udtrykke forståelse af en tekst i forskellige formsprog.

Sprogforståelse

Ordkendskab og begreber
Arbejd med aktiviteter, der støtter udvikling af ord- og begrebsforråd herunder opmærksomhed på egen forståelse. Lærerens højtlæsning med inspiration fra dialogisk oplæsning er vigtig.

Ordkendskab på Gyldendals fagportal
Find inspiration til at arbejde med ordkendskab på Gyldendals portal her (slutningen af 1. klasse)

Modeller til ordkendskab
Modeller til ordkendskab (Ligger under “Arbejdsark”)

Forestillingsevne
Arbejd med aktiviteter der støtter eleverne i at danne forestillingsbilleder. Se her

Fremstilling

Skab glæde omkring det at læse og skrive og lad eleverne arbejde med det dagligt. Vær model for at læse og skrive og ”tænk højt”, mens du gør det. Se og læs mere om fremstilling her:

Opdagende skrivning
Se lille film om opdagende skrivning

IT
Inddrag it-programmerne CD-ord og 10-finger fra 1. klasse. CD-ord kan støtte eleverne i tekstfremstilling og ved oplæsning af tekster. 10-finger træner brugen af tasteturet og øver kobling af bogstaverne og deres lyd.

Metoder

Cooperative Learning
Anvend metoden kooperativ læring til at øve afkodning og sproglig opmærksomhed samt ordkendskab. Se fx forslag til øvelser i læremiddlet (kan også anvendes i 1. klasse): Cooperativ learning i børnehaveklassen

Børnestavning
Arbejd ofte med børnestavning i 1. klasse. Det støtter elevernes bogstav-lyd bevidsthed og deres bevidsthed om at skrive tekster. Gør skrivning af ord og tekster til en daglig aktivitet, som indgår i funktionelle sammenhænge, som f.eks. at skrive en indkøbsliste, en fagtekst eller om en oplevelse.

Det er ikke hensigtsmæssigt at eleverne fortsætter med at børnestave på mellemtrinnet. Det grundige arbejde med afkodning og sproglig opmærksomhed, bør gøre eleverne i stand til at stave mange ord korrekt i slutningen af 2. klasse.

Filmkompagniet
Oversigt over gratis videoer til undervisere:
Filmkompagniet.dk

Brain Breaks m.m.
Få gode ideer til løb, bevægelse og brain-breaks her