Fælles mål efter 2. klasse

Kompetenceområde: Læsning:

Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge.

 
Blandt færdigheds- og vidensmålene efter 2. klasse finder vi:

Eleven har viden om og kan anvende enkle førlæsestrategier.

Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet sikkert.

Eleven har viden om stavemåde og betydning af ord i tekster til klassetrinnet

Eleven kan forstå betydningen af indholdsord i konteksten

Eleven kan kombinere tekst og baggrundsviden til at skabe sammenhængende forståelse

 
Opmærksomhedspunkt efter 2.klasse: Eleven kan læse lydrette (fx to, bus og sofa) og almindelige ikke-lydrette ord på én og to stavelser (fx pige og komme).

Ved slutningen af 2.klasse skal eleven kunne stillelæse lette tekster med 100 ord pr. minut og tekster med nyt fagligt indhold med over 60 ord pr. minut.