Sproget trin for trin

 

Sproglig tilegnelseskronologi

0-1 år

 • Lyde
 • Sproglige mønstre

 

1-2 år

 • Forståelse
 • Ord om rutiner
 • Sproglige mønstre

 

2-3 år

 • Ord om konkrete genstande, personer
 • Ord om handlinger
 • Ordrækkefølge
 • Ordbøjning

 

3-5 år

 • Abstrakte ord
 • Rækkefølgen af sætninger
 • Udtryk for tid, sted og måde
 • Samtalestruktur og turtagning

 

5-7 år

 • Abstrakt ordforråd
 • Organisering af små fortællinger
 • Sproglige skemaer, fx vitser, humor
 • Udtryk for tid, sted og måde
 • Bogstaver, tal, læsning og skrivning

 

7-12 år

 • Abstrakt ordforråd
 • Organisering af fortællinger
 • Argumenterende og abstrakt sprog
 • Sproglige skemaer, fx vitser, humor
 • Bogstaver, tal, læsning, skrivning og stavning

 

Ved tilegnelseskronologi menes de udviklingsfaser, barnet normalt gennemgår ved en bestemt alder, men det er vigtigt at være opmærksom på, at der ofte vil være tale om stor individuel variation.

Kilde: Pia Thomsen