Arbejdet med tosprogede elever

Afgørende for iværksættelsen af en sprogpædagogisk indsats er at få identificeret det enkelte barns sproglige forudsætninger.

Vigtige spørgsmål i den sammenhæng kunne være:

  • Er barnet netop ankommet til Danmark med et andet modersmål som hovedsprog? (Henvisning til Tosprogede/overskrift)
  • Barnets alder?
  • Har barnet to veludviklede sprog, som det bruger afhængigt af samtalepartneren, fx to forældre med hver sit sprog? (Henvisning til Tosprogede/overskrift)
  • Er barnets modersmål alderssvarende?
  • Hvilken nationalitet har barnet?
  • Har barnet været i dagpleje/vuggestue/børnehave? – Eller er barnet blevet passet i hjemmet indtil 3-års-alderen?
  • Har barnet haft problemer med hørelsen eller synet?
  • Er barnet efterhånden så langt fra de udvandrede forældres sprog, at dansk egentlig er at betragte som modersmålet, idet forældrene med et andet modersmål har valgt at tale dansk med barnet fra dets fødsel?

Uanset barnets alder vil disse informationer være væsentlig baggrundsviden for det pædagogiske personale, inden en målrettet sprogstimulering og undervisning kan iværksættes.

De voksne, der skal sprogstimulere børnene, har en vigtig opgave. Nemlig at være dem, der videregiver en glæde ved og en begejstring over sproget, som inspirerer barnet til at udforske det.

Det er vigtigt at arbejde nuanceret med sprogtilegnelsen, så barnet får et stort ordkendskab.

Disse film (Link til film om tosprogethed) giver viden om og konkrete ideer til arbejdet med flersprogede børn, herunder hvordan man inddrager forældrene samt hvordan man udnytter børnenes og forældrenes flersproglige ressourcer.

Film om tosprogethed

Filmen er målrettet pædagoger og forældre til tosprogede børn. Et godt ordforråd ved skolestart er afgørende for, hvordan børn klarer sig i skolen fagligt og socialt. Men hvordan stimulerer man tidligt barnets sprogudvikling?

”Sprog er en gave fra mor og far” foreligger på 7 sprog: dansk, albansk, arabisk, engelsk, somali, tyrkisk og urdu. Filmen varer 16 minutter og den kan ses her.