Årsager til sproglige vanskeligheder

 

Der er stor forskel på, hvordan den normale sprogudvikling forløber, og en periode med mangelfuld sproglig udvikling kan skyldes flere ting:

  • For nogle børn er de sproglige vanskeligheder forbundet med generelle indlæringsvanskeligheder, der betyder, at barnet generelt er forsinket i sin intellektuelle udvikling.
  • For andre børn kan de sproglige vanskeligheder skyldes forskellige forhold, f.eks. væske i mellemøret i længere perioder.
  • Andre børn lever i familier, hvor man ikke er vant til at sætte så mange ord på de ting, man gør sammen.
  • Endelig kan det være fysiske eller psykiske forhold, der fylder så meget for nogle børn, at de ikke har energi til at tilegne sig sprog i samme tempo, som deres jævnaldrende.
  • For en gruppe børn kan en forklaring også være, at en af forældrene eller en anden person i familien har haft sproglige vanskeligheder.
  • I nogle familier vokser barnet op med to eller flere sprog samtidigt, fordi forældre har forskellige sprog og benytter hver deres sprog over for barnet
  • Andre børn bliver tosprogede, fordi hjemmet har et andet sprog end samfundet i øvrigt. Barnet tilegner sig et sprog i hjemmet og møder først dansk i dagtilbud.

Kilde: Pia Thomsen – Barnets sprog, Komiteen for sundhedsoplysning