Vurdering Test Evaluering

Evalueringsplan

En oversigt over obligatoriske og supplerende prøver og test i grundskolen i Sønderborg Kommune. Ved ord, sætnings- og tekstlæseprøver tages der udgangspunkt i prøver fra Hogrefe.

 

 

Klasse Obligatorisk Supplerende

0. klasse/Børnehaveklasse

 

OBLIGATORISK: Sprogvurdering: august – september.

DLB-prøve – Dansk Lyd og Bogstavprøve: oktober-november og marts-april

 

Bogstavprøve 1

April – juni:

Ordblinderisikotest:

Ordblinderisiko-test:

Ordlisterne anvendes som screening på alle elever.

Bogstavprøven og Den dynamiske test anvendes på elever i risiko

Læseevaluering på begyndertrinnet.

 

1. klasse

 

Ordlæseprøve 1: efterår og forår.

Staveprøve 1: efterår og forår.

 

December – februar:

Ordblinderisikotest (rigtige ord og nonord + bogstaver) på elever i risiko.

April – juni:

Ordblinderisikotest på elever i risiko (rigtige ord og nonord på tid).

Sætningslæseprøve 1

Det gode læseforløb

Læseevaluering på begyndertrinnet.

LUS

 

2. klasse

 

Ordlæseprøve 2: efterår og forår.

Staveprøve 1: efterår og forår.

Nationale test i læsning.

 

Sætningslæseprøve 1 og 2

Det gode læseforløb

Det gode skriveforløb

Læseevaluering på begyndertrinnet.

LUS

 

3. klasse

 

DVO’s dysleksiscreening (nonord-diktat): august.

Februar/marts:

Sætningslæseprøve 2

Staveprøve 2

 

Tekstlæseprøve 3

Det gode læseforløb

Det gode skriveforløb.

 

4. klasse

 

Staveprøve 3: efterår og forår.

Tekstlæseprøve 5: efterår og forår.

Nationale test i læsning.

 

Webprøver i læsning og stavning fra Clio Online eller Gyldendal.

5. klasse

 

Tekstlæseprøve 6: efterår og forår.

Staveprøve 3: efterår og forår.

 

Evt. tekstlæseprøve 7.

Webprøver i læsning og stavning fra Clio Online eller Gyldendal.

6. klasse

 

Tekstlæseprøve 8: efterår og forår.

Staveprøve 3: efterår og forår.

Nationale test i læsning.

 

Webprøver i læsning og stavning fra Clio Online eller Gyldendal.

7. klasse

 

ST 7 Webprøver i læsning og stavning fra Clio Online eller Gyldendal.

8. klasse

 

ST 8 Webprøver i læsning og stavning fra Clio Online eller Gyldendal

9. klasse

 

Folkeskolens afgangsprøve