Samspil, kommunikation og opmærksomhed

En samtale er et samspil mellem to parter, hvor parterne retter deres opmærksomhed mod et fælles fokus. Allerede fra helt spæd bliver barnet indført i reglerne for kommunikation. På puslebordet (og andetsteds) lærer den voksne barnet om turtagningsprincippet, ved at den voksne ”lytte” til barnets pludren og ”svarer” barnet efterfølgende. Barnet lærer således allerede tidligt, at kommunikation indeholder elementer af blikkontakt, lytten, svar og gestik. I 2-3 års alderen er barnets samvær/samspil med andre børn grundlaget for indlæringen af nye ord.
Opmærksomhed er en fællesbetegnelse for en række kognitive funktioner. I TRAS-skemaet observeres funktionerne; fokusering, vedholdenhed og at kunne udelukke forstyrrelser. Barnet skal kunne rette sin opmærksomheden mod en opgave, og der skal barnet kunne fastholde opmærksomheden i et givent tidsrum. Derudover skal barnet kunne filtrere uvedkommende ting fra (udelukke forstyrrelser), når det er i gang med en aktivitet.