Sådan arbejder vi med TRAS i Sønderborg Kommune


I Sønderborg Kommune er det besluttet at anvende redskabet TRAS, som er et skema til tidlig registrering af børns sprogudvikling på følgende måde:

Dagpleje/Vuggestue

Inden det enkelte barn skal i børnehave som 2,9 år, laves registrering af sprogudvikling via skemaet TRAS.
Som udgangspunkt er det dagplejer/dagplejepædagog/vuggestuepædagog der udfylder skemaet og i nogle tilfælde deltager forældrene også.
Skemaet følger barnet i børnehaven, med mindre forældrene vælger det fra.

Børnehave

I børnehaven anvendes TRAS, hvis barnet i Sprogvurdering 3-6 placerer sig i “fokuseret indsats” eller “særlig indsats”.