Sådan arbejder vi med TRAS i dagplejen i Sønderborg


I Sønderborg kommune benyttes redskabet TRAS, som er et skema til tidlig registrering af børns sprogudvikling.
Inden det enkelte barn skal i børnehave som 2,9 år, laves registrering af sprogudvikling via skemaet TRAS.
Som udgangspunkt er det dagplejer og dagplejepædagog der udfylder skemaet og i nogle tilfælde deltager forældrene også.
Skemaet følger barnet i børnehaven, med mindre forældrene vælger det fra.
(Kan købes på Special-pædagogisk forlag)