Hvad er TRAS?

TRAS-materialet består af tre dele, en håndbog, en vejledning og et registreringsskema.

Materialet er ikke standardiseret i forhold til danske børn. Hensigten med materialet er at give pædagogerne et pædagogisk værktøj til at følge børnenes sprogudvikling. Børnene iagttages i autentiske situationer, hvor de interagerer med andre børn og voksne. TRAS har til hensigt at sætte fokus på det sproglige miljø i såvel vuggestue som børnehave og kan fungere som et hjælperedskab til at planlægge en særlig indsats indenfor udvalgte områder eller i forhold til børn med en forsinket sprogudvikling.
Kilde: Bylander 2013

TRAS står for Tidlig Registrering Af Sprogudvikling. Det er et pædagogisk observationsværktøj, som giver pædagoger mulighed for regelmæssigt at følge den sproglige udvikling fra barnet er 2 til 5 år. Det indebærer, at pædagogerne skal iagttage, registrere, se hvad barnet gør og være bevidst om egne og andres kontakt med og påvirkning af barnet.

Efterfølgende må man sætte god tid af til refleksion over det, man har set, sådan at barnets udvikling kan præciseres og nye initiativer kan planlægges.

Formålet med registreringen er dels

  • at danne udgangspunkt for en samtale med forældrene omkring barnets sproglige udvikling – og stærke og svage sider her
  • at rette fokus på det sproglige miljø hjemme og i dagtilbuddet og sikre, at der tilrettelægges sproglige aktiviteter inden for udvalgte områder
  • at danne baggrund for at tilrettelægge en særlig indsats for børn med en forsinket eller atypisk sprogudvikling.

I TRAS-skemaet er der fokus på barnets kompetencer inden for tre overordnede sproglige udviklingsområder:

  1. Skemaets blå område Samspil, kommunikation og opmærksomhed
  2. Skemaets rød område Sprogforståelse og sproglig bevidsthed
  3. Skemaets grønne område Udtale, ordudvikling og sætningsproduktion

Vil du læse mere: TRAS artikel