TRAS-huset

 

 

TRAS-huset

Ordforklaring til huset

Perception – opfattelse fremkaldt ved sansepåvirkning.

Pragmatik – hvordan forstås årsagssammenhæng.

Semantik – ordenes betydning.

Syntaks og morfologi – sætningsopbygning, bøjningsform

Fonologi – udtalen

 
 

TRAS-huset (til udskrivning)
Kilde: Lis Thorseng 1999

Betydningen af koncentration og opmærksomhed

Fundamentet (koncentration og opmærksomhed) skal være i orden, ellers tipper/revner huset, og det smitter af hele vejen op.

Koncentration og opmærksomhed er derfor vigtige udviklingsområder at iagttage allerførst.

Huset illustrerer også på grov vis vanskelighedernes sværhedsgrad, idet pilen viser, at graden af vanskeligheder øges i pilens retning, jf. pilen og den sorte sky.

Det stiliserede hus er ikke ‘altfavnende’. Når den emotionelle/følelsesmæssige og den sociale udvikling skal illustreres, så må vi have nogle beboere med, der kan kommunikere med barnet og drage kærlig omsorg.

Kilde: TOPS Tidlig opmærksomhed på sprog, Dansk Videnscenter for Ordblindhed 2003